Rekonštrukcia elektroinštalácie

Žijeme v dobe nebývalého rozvoja technológií, čo so sebou prináša čoraz viac elektrospotrebičov aj v našich domácnostiach. V súčasnosti nemáme len jeden televízor, počítač, či žehličku. Niekto má aj dve chladničky a množstvo spotrebičov v kuchyni. Pri novostavbách s tým samozrejme projektanti počítajú. A elektroinštalácie navrhujú tak, aby spĺňali aktuálne predpisy.

Čo však pri starších budovách? Tieto majú elektroinštaláciu realizovanú často ešte s použitím vodičov z hliníka. Takéto elektrické rozvody už nemôžu zvládnuť bez nebezpečenstva požiaru, úrazu elektrickým prúdom a v tom lepšom prípade postupnou nefunkčnosťou jednotlivých okruhov, súčasnú energetickú náročnosť spotrebičov. Nehovoriac o tom, že zastaralá elektroinštalácia už nevyhovuje platným vyhláškam a normám.

Staršia elektroinštalácia bola vyhotovená v sústave TN-C (miesto zelenožltého a modrého vodiča sa používal spoločný zelenožltý vodič pomenovaný ako PEN). Dnes sa v súčinnosti s normami platnými pre elektroinštaláciu musí nová inštalácia vyhotovovať v sústave TN-S, kde sa popri fázových vodičoch samostatne vedie ochranný vodič PE (zelenožltý) a neutrálny vodič N (modrý). Táto sústava je oproti sústave TN-C s kombinovaným PEN vodičom podstatne bezpečnejšia.

Preto odporúčame starú elektroinštaláciu rekonštruovať. Najlepšie kompletne. Ale ak to z nejakých dôvodov (najčastejšie ekonomických) nejde. Vieme navrhnúť aj čiastkovú rekonštrukciu napr. kúpelne, alebo kuchyne (v týchto priestoroch sa najčastejšie preťažujú elektrické rozvody).

Pri kompletnej rekonštrukcii starej elektroinštalácie okrem výmeny káblov za medené vymieňame aj bytovú rozvodnicu, kde sa vytvorí prechod do novej sústavy TN-S. Rozvodnicu osadíme minimálne jedným prúdovým chráničom a viacero ističmi (zvlášť pre zásuvkový, zvlášť pre svetelný okruh a iné príslušenstvo).

Ak je to možné nainštalujeme aj prepäťovú ochranu, ktorá zmierňuje následky pri rôznych poruchách siete.

Pri obhliadke Vám poskytneme na základe konzultácie návrh riešenia pre rekonštrukciu pôvodnej elektroinštalácie. Na úrovni ústnej konzultácie je to zdarma. Pri požiadavke na výkresovú dokumentáciu je to za úhradu.

Ponúkame:

  • návrh a realizáciu elektroinštalácií v novostavbách
  • rekonštrukcie elektrických sietí v bytoch, domoch a iných priestoroch
  • opravu – výmenu elektrických zariadení
  • montáž zásuviek , vypínačov a svietidiel
  • inštaláciu zabezpečovacích systémov
  • inštaláciu videovrátnikov a kamerových systémov

rozvodnicka.png

 

Čo obnáša taká rekonštrukcia?

Kliknite sem!

 

 

Miroslav Richter

admin posted at 2018-5-25 Category: Propagačný článok


  porada