Prúdový chránič

Prúdový chránič je elektrické zariadenie, ktoré zabezpečuje elektrický obvod tak, aby došlo k rýchlemu odpojeniu obvodu v prípade, že dôjde k úniku aj veľmi malej časti elektrického prúdu. K takejto situácii môže dôjsť napr. pri priamom dotyku uzemneného ľudského tela so živou časťou obvodu (napr. mokré ruky, bosé nohy, staručký fén).

chranicPrúdovým chráničom môžeme chrániť i jednu zásuvku, časť alebo i celú elektroinštaláciu.
Pri rekonštrukcii napr. bytového jadra (bez rekonštrukcie ostatných častí bytu), kde sa pôvodne používala rozvodná el. sústava TNC (fázový a kombinovaný vodič).

Prúdový chránič správne pracuje pokiaľ je použitá sústava TNS. V podstate je možné v jednom byte použiť i dve rozvodné sústavy. TNS v kúpelni (bytové jadro) a TNC ponechať v ostatných priestoroch bytu.

admin posted at 2018-5-25 Category: Elektro inštalácie opravy


  porada