Archive for the ‘Prístup a dochádzka’ Category

Použitie biometrických údajov v dochádzkovom systéme. (2013-11-6)

Ochranu osobných údajov od 1.7.2013 upravuje nový zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (nahradil zákon č. 428/2012 Z. z.). Podľa § 4 ods. 3  písm. f) biometrickým údajom je osobný údaj fyzickej osoby označujúci jej biologickú alebo fyziologickú vlastnosť alebo charakteristiku, na základe ktorej je […]

TSC/E-300 (2011-3-25)

terminál s klávesnicou a displejom, Ethernet, PoE   Terminál (pôvodne TSC/E) pracuje ako samostatná riadiaca jednotka s pamäťou až pre 2.000 osôb a 65.535 udalostí. Je vybavený rozhraním Ethernet s možnosťou napájania PoE. Možno využívať funkcie on-line/off-line prevádzkový režim a globálny antipassback. Neobsahuje výstupné ALARM relé. 1 výstupné relé pre dverový zámok 2 vstupné zariadenia […]  porada