UTP, FTP a STP káble

Krútená dvojlinka je tvorená pármi vodičov , ktoré sú po svojej dĺžke pravidelným spôsobom skrútené a následne sú do seba zakrútené aj samy výsledné páry ( anglicky: twisted , odtiaľto tiež twisted pair , či skrátene “ twist “ ) . Používa sa v telekomunikáciách a počítačových sieťach.

Oba vodiče sú v rovnocennej pozícii ( aj v tom zmysle , že žiadny z nich nie je spájaný s krajinou alebo s kostrou ) , a preto krútená dvojlinka patrí medzi tzv symetrická vedenia .

Skrútenie vodičov vylepšuje elektrické vlastnosti kábla . Minimalizujú sa takzvané presluchy medzi pármi a znižuje sa interakcia medzi dvojlinkou a jej okolím. Znamená to, že je obmedzené vyžarovanie elektromagnetického žiarenia do okolia i jeho príjem z okolia.

Vychádza sa z princípu elektromagnetickej indukcie . Dva paralelné vodiče sa správajú ako anténa : pokiaľ je nimi prenášaný striedavý signál , vyžarujú do svojho okolia elektromagnetické vlny . Konkrétny efekt takéhoto vyžarovania samozrejme závisí na mnohých faktoroch ( frekvenciu signálu , fyzickom prevedení súbežných vodičov atď ) , ale pri prenosových rýchlostiach dnešných počítačových sietí efekt vyžarovania nie je už zďaleka zanedbateľný .

Efekt „vyžarujúca anténa“ sa  výrazne zníži tým, že sa obidva vodiče medzi sebou pravidelne skrútia. Ak je výsledná miera vyžarovania krútenej dvojlinky stále  príliš vysoká, potom musíme miesto netienenej krútenej dvojlinky ( UTP , Unshielded Twisted Pair ) použiť  tienenú dvojlinku ( STP ) , ktorá vďaka svojmu tienenie vykazuje nižšiu mieru vyžarovania .

V bežnej praxi teda nájdete káble s označením:
UTP – netienená krútená dvojlinka
FTP – tienená krútená dvojlinka – tienenie je až okolo všetkých párov kábla
STP – tienená krútená dvojlinka – každý pár káblov je tienený zvlášť

admin posted at 2013-9-17 Category: CCTV technika, EZS zariadenia, Technické informácie


  porada