Stupne zabezpečenia

Stupne zabezpečenia stanovuje STN EN 50131-1 a odborové predpisy poisťovní:

Orientačné rozdelenie stupňov zabezpečenia:

  • Stupeň 1: Nízke riziko (garáže, chaty, byty, rodinné domy, strojovne)
  • Stupeň 2: Nízke až stredné riziko (komerčné objekty)
  • Stupeň 3: Stredné až vysoké riziko (zbrane, ceniny, informácie, narkotiká)
  • Stupeň 4: Vysoké riziko (najmä objekty národného a vyššieho významu)

OPTIMÁLNA ODPORÚČANÁ OCHRANA OBJEKTU:

Ochrana objektu Detekcia 1 Stupeň 1 Stupeň 2 Stupeň 3 Stupeň 4
1 Vstupy-otvorenie Kontakt áno áno áno áno
2 Vstupy-prienik Priestorový detektor vhodné vhodné áno áno
3 Vstupy-uzamknutie El. zámok nie nie vhodné áno
4 Chodby priestor Priestorový detektor áno áno áno áno
5 Otvorenie okien Kontakt nie áno áno áno
6 Preraz okien Akustické čidlo nie áno áno áno
7 Priestor miestnosti Priestorový detektor vhodné prednostne áno áno
8 Steny stropy podlahy Vibračné apod nie nie voľba áno
Signalizácia poplachu
1 vnútorná siréna áno áno áno áno
2 vonkajšia siréna áno áno + voľba áno + voľba voľba
3 telefónne správa odporúčané voľba voľba voľba
4 telefónne PCO voľba odporúčané áno + voľba áno + voľba
5 RST prenos PCO voľba odporúčané áno + voľba áno + voľba
6 fyzická ostraha x x x x voľba áno + voľba
7 Privolanie pomoci áno pri B.3, 4 odporúčané áno ano áno
admin posted at 2013-7-8 Category: EZS zariadenia


  porada