Skratky používané v CCTV

Skratky
ABC – Automatic Brightness Control – automatické riadenie jasu
AC – striedavý prúd
Adaptér CS na C – 5 mm krúžok umožňujúci pripevniť objektív C mount na kameru CS mount
AES – Automatic Electronic Shutter – automatická elektronická uzávierka. Dynamicky mení rýchlosť čítanie senzoru CCD alebo CMOS v závislosti od snímanej scény. Ak je scéna tmavá, rýchlosť uzávierky sa spomaľuje aby sa do čipu dostalo viac svetla.
AFC – Automatic Frequency Control (automatické dolaďovanie) – automatické nasledovanie oscilátora ku konkrétnemu úzkemu rozsahu frekvencií.
AGC – Automatic Gain Control – elektrický obvod, ktorý pri nízkych úrovniach svetla automaticky zosiluje úroveň signálu. V normálnych podmienkach si zachováva konštantnú úroveň
AI – Auto Iris – elektronický obvod pripojený k clone objektívu.
ALC – Automatic Level Control – umožňuje obvodom auto iris buď zvýrazniť svetlé miesta v obraze, kedy sa zobrazia detailnejšie svetlé miesta alebo potlačiť svetlé miesta, čím sa detailnejšie zobrazia tmavšie miesta v obraze.
Asférický objektív – objektív, ktorý minimalizuje geometrické skreslenie obrazu
ATW – Auto Tracking White balance – automatické „sledovanie“ a vyváženie bielej. Biela farba sa nepretržite a automaticky vyvažuje na základe teplôt jednotlivých farieb (2500-10000 K). Využíva sa pri snímaní scén s vyššou frekvenciou zmien svetelných podmienok
AWB – Auto White Balance – snímače CCD alebo CMOS sa stretávajú s rôznym vyžarovaním zo svetelného zdroja, čo má za následok rôznu vlnovú dĺžku svetla a tým aj zobrazovanie farieb. Preto sa využíva funkcia AWB, ktorá automaticky analyzuje bielu farbu a na základe nej upravuje ostatné farby.
Bandwidth – šírka prenosového pásma
BLC – Back Light Compensation – vlastnosť moderných CCD kamier, ktoré elektronicky kompenzujú pri veľkom protisvetle detaily, ktoré by normálne boli tmavé.
BNC – najpoužívanejší konektor pre analógové CCTV kamery
C mount – štandard pre pripojenie objektívu ku kamere.
CCD – Charged Coupled Device – integrovaný obvod, ktorý sníma obraz z objektívu a mení ho na elektronický signál
CCTV – Closed Circuit Television – uzavretý televízny okruh
CS mount – štandard pre pripojenie objektívu ku kamere.objektív CS-mount nemožno použiť na kamere formátu C-mount.
DDZ – domové dorozumievacie zariadenia ako audio a videovrátniky, interkomy a pod.
DNR – Digital Noise Reduction – redukcia zašumenia obrazu. Pri nízkych svetelných podmienkach sa vyskytuje šum, ktorý je možné znížiť zapnutím funkcie DNR alebo SDNR (Super Digital Noise Reduction) pomocou algoritmu. Výhoda DNR a SDNR okrem lepšieho obrazu je aj v tom, že znižuje ukladanie na disk o 70% pri MPEG a 40% pri JPEG.
EI – Electronic Iris – automaticky mení uzávierku CCD kamery (používa sa pri objektívoch s manuálnou clonou)
Frame – snímka
H.264 – videoformát H.264 vznikol v roku 2003, tiež nazývaný ako MPEG-4 AVC (Advanced Video Coding). Kvalitou sa rovná JPEG alebo MPEG-2 formátom. Nevýhoda sú hardvérové nároky.
Hz – Herz. Jednotka frekvencie
IR – Infrared – svetlo na nižších frekvenciách ako viditeľné svetlo. Slúži na nočné prisvietenie
Lux, lx – jednotka osvetlenosti (alebo intenzity osvetlenia alebo iluminancie alebo staršie len osvetlenia) podľa medzinárodnej sústavy SI
MJPEG – videoformát Motion JPEG posiela sériu snímkov JPEG. JPEG je šetrný k zníženiu kvality obrazu, nevýhodou je vyššia náročnosť na úložný priestor.
MPEG-4 – video formát MPEG-4 posiela celkový obraz a následne posiela len zmeny v obraze. Po chvíľke opätovne pošle celý obraz. Tým sa znižuje celková náročnosť na úložný priestor. Nevýhoda menej kvalitnejší obraz.
NTSC – TV norma používaná v Severnej Amerike a Japonsku
Ohnisková vzdialenosť – ohnisková vzdialenosť objektívu sa udáva v mm a priamo sa vzťahuje na uhol záberu.
PAL – TV norma používaná v Európe
PT kamery – PAN TILT – otočné kamery s možnosťou náklonu
PTZ – otočné kamery s optickým zoomom
RS-232 – všeobecne používaný počítačový sériový interface (sériový port)
RS-485 – komunikačný protokol používaný v CCTV pre ovládanie PTZ a zoomovacích kamier
Simplex – zariadenie vie v jednom čase vykonávať iba jednu funkciu
WDR – Wide dynamic range – kompenzácia protisvetla. Používa sa pri veľkom kontraste svetla a tmavých plôch. Používajú sa 2 čipy CCD alebo CMOS. Špeciálny algoritmus výpočtu, ktorý vychádza z dvoch snímok. Jedna snímka je urobená pri rýchlej uzávierke a jedna pri pomalej uzávierke. Následne dochádza ku spracovaní oboch obrazov a vyhodnotení tmavých a svetlých plôch.

admin posted at 2012-6-9 Category: CCTV technika


  porada