Poruchy siete

Pôvod zdrojov porúch (rušení) elektrickej siete môže byť v inštalácii      objektu (preťaženia, rušenia atď.) alebo v napájacej sieti (búrky,      manipulácia so spínacími prvkami, atď.). Či sú poruchy elektrickej siete vo      forme mikro výpadkov, podpätia, prepätia alebo úplneho výpadku napájania,      môžu spôsobovať rôzne následné procesy s dopadom na bezpečnosť osôb a      ochranu zariadení (strata dát, poškodenie zariadení atď.).

Hlavné druhy rušení pôsobiacich na napájaciu sieť

charakteristika napájacej siete príčiny dôsledky
napájacia sieť nn sústava sínusové napätie – napätie: 400 V +/-10% – frekvencia: 50 Hz +/- 5%

pokles napätia             (brownouts) Pokles napätia napájacej siete

náhle zníženie napätia (10 – 100 % menovitej hodnoty) v trvaní od 10 ms až do niekoľko sekúnd atmosférické javy, zmeny zaťaženia, skraty v rozvodoch shutdown strojov, nesprávna činnosť hardware a strata počítačových dát
výpadky napätia             (blackouts) Výpadok napájacej siete úplna strata napätia na dobu:

mikrovýpadky <= 10 ms.
krátke výpadky 10 ms. až 300 ms.
dlhé výpadky > 300 ms
atmosférické javy, spínanie, poruchy, práce na nn rozvodoch závisí od dĺžky trvania:             shutdown strojov, strata počítačových dát, zastavenie výroby
spínacie prepätia Spínacie prepätia krátkodobo zvyšuje amplitúdu napätia (menej ako 1 min.) spínanie istiacich prvkov, rozbeh motorov prehrievanie a predčasné starnutie zariadení

spínacie prepätie – prechodné (impulzy)

náhle, značné zvýšenie napätia na veľmi krátky čas (podľa štandardov impulz napätia v nn dosiahne amplitúdu 6 kV za 1,2 m s atmosférické javy (búrky) trvalé poškodenie zariadení, zrýchlené starnutie alebo zlyhanie prvkov, prieraz izolácie.
kolísanie frekvencie frekvencia je          garantovaná v rozsahu +/- 5% menovitej (50 Hz) regulácia generátora nesúlad s toleranciami          niektorých počítačov alebo hardware prvkov (spravidla +/- 1 %), strata          dát počítačov
vyššie          harmonické vyššie harmonické s          frekvenciami, ktoré sú násobkami základnej frekvencie (50 Hz) sú          superponované na normálnej sínusovej vlne (základnej harmonickej) magnetické jadrá          elektrických strojov (motory, transformátory naprázdno atď.), spínané          zdroje, oblúkové pece predimenzovanie          hardware, prehrievanie, rezonancia s kondenzátormi, poškodenie zariadení          (transformátory)
elektromagnetická          kompatibilita rušenie          elektromagnetického a elektrostatického pôvodu v priestore a vo vodičoch spínanie výkonových          polovodičových prvkov (tranzistory, tyristory, diódy, atď.),          elektrostatické vybíjanie poruchy funkcie a          prevádzky zariadení

 

admin posted at 2013-7-24 Category: Servisné čriepky, Technické informácie


  porada