Kam s detektorom plynu

Propán bután je ťažší ako vzduch, preto sa uniknutý plyn zdržiava v dolných častiach miestností. Pre detekciu nebezpečné koncentrácie plynu je potrebné inštalovať detektory menej ako 30 cm od podlahy a nie ďalej ako 4 m vodorovne od plynových spotrebičov.

Zemný plyn je ľahší ako vzduch, preto sa uniknutý plyn zdržiava pri strope miestnosti.  Pre efektívnu detekciu úniku plynu je vhodné inštalovať detektory plynu asi 30 cm pod strop a nie ďalej ako 8 m vodorovne od plynových spotrebičov.

admin posted at 2017-11-22 Category: Technické informácie


  porada