Firmware ESIM new 6/2013

 

Vážení zákazníci,
Výrobca GSM volačov a ústrední – ELDES – aktualizoval firmvér k viacerým zariadeniam. Do týchto aktualizácii zapracoval aj vaše pripomienky a požiadavky, prináša opravy aj nové funkcie, ktoré môžete využívať po aktualizácii zariadení na posledné verzie.
ESIM264: v7.14.01_03
  • Pri NASTAVOVANÍ systému na klávesnici EKB2 a narušení vstupnej zóny (pohybe osoby pod PIR vo vstupnej zóne) sa zrušilo zadávanie kódu.
      Opravené
ESIM364: v02.06.02_03
  • Pri NASTAVOVANÍ systému na klávesnici EKB2 a narušení vstupnej zóny (pohybe osoby pod PIR vo vstupnej zóne) sa zrušilo zadávanie kódu.
  Opravené
  • V súvislosti s pripravovanou certifikáciou ústredne ESIM364 podľa EN50131-1 Grade 3 pribudli v programe ConfigTool tri možnosti, ktoré sú pre zhodnosť s touto normou vyžadované.
  1. Možnosť výberu 4 alebo 6 ciferného kódu
  2. Konfigurácia systému je možná až po zadaní SMS hesla (v ConfigTool) alebo kódu (na klávesnici)
  3. Nastavenie systému je možné pri výskyte akejkoľvek systémovej chyby blokovať
  • 16 hlasových správ, ktoré je možné priradiť k ľubovoľným zónam systému (okrem virtuálnych)
  • Možnosť priradiť až 16 DALLAS čipov pre Nastavenie/Odstavenie systému (pôvodne 5 čipov)
  • Nový nástroj pre diagnostiku zariadenia, ktorý v reálnom čase zobrazuje merané veličiny na vstupoch zón (napätie), impedanciu sirénového výstupu, stav výstupov, silu GSM signálu, stav GPRS pripojenia a ďalšie parametre v programe ELDES ConfigTool
NOVÉ FUNKCIE
ESIM251: v21.03.02_03
  • Možnosť odosielať udalostí (Poplach/Obnova vstupov, Test, Čas/Dátum nenastavený, Strata GRPS spojenia) do programu EGR100 alebo na virtuálne PCO Kronos cez GPRS.
NOVÁ
FUNKCIA
admin posted at 2013-7-8 Category: EZS zariadenia


  porada