Empirické poznatky o ústredni elektrického zabezpečovacieho systému DIGIPLEX

Napísal – Ing. Andrej Veľas, PhD., Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta špeciálneho inžinierstva, e-mail: Andrej.Velas@fsi.uniza.sk

Vďaka spoločnosti Eurosat CS, spol. s r.o. sme na Katedre bezpečnostného manažmentu FŠI ŽU v Žiline mali možnosť otestovať ústredňu elektrického zabezpečovacieho systému Digiplex EVO48 spolu s komponentmi systému DIGIPLEX.

Ústredňa elektrického zabezpečovacieho systému Digiplex EVO48 od kanadského výrobcu Paradox patrí medzi ústredne, ktoré sú primárne určené pre stredné a veľké objekty. Ústredne Digiplex EVo sú vyrábané v dvoch typových vyhotovenia a to EVO48 s možnosťou rozšírenia na 48 zón (slučiek) a EVO192 s možnosťou rozšírenia na 192 zón. Obe ústredne obsahujú 8 zón na doske, resp. 16 ATZ zón (vyvažovaných tromi odpormi). Podľa informácií obchodného zastúpenia pre ČR ide o ústredňu, ktorá ponúka plnohodnotné programovanie a nastavovanie prostredníctvom programu NEware. Ústredňa je certifikovaná NBÚ pre tretí stupeň.

Ústredňa EVO 48 má nasledujúce vlastnosti a technické parametre:

 • 8 zón (16 pri zdvojení zón, technológia ATZ),
 • integrované vlastnosti prístupového systému,
 • programovanie a upgrade firmvéru,
 • systém je kompatibilný s programom NEware,
 • automatická úspora, nastaviteľné podsvietenie klávesnice,
 • 2 pevné PGM na ústredni (3 voliteľné),
 • PGM1 využiteľné ako vstup pre 2-drôtový detektor dymu,
 • podpora až 127 rozširujúcich modulov na zbernici,
 • 96 užívateľských kódov,
 • 4 podsystémy,
 • pamäť na 1 024 udalostí,
 • zabudovaná batéria reálneho času,
 • napájací zdroj 1,7A,
 • 1 sledovaný okruh sirény, výstupu a telefónnej linky,
 • tlačidlo systémového nastavení do továrensky nastavených hodnôt. [1]

Technické parametre:

Napájanie:                              16 V, 20 / 40 VA, 50 – 60 Hz,

Zálohovací akumulátor:         12 V minimálne 4 Ah,

Napájací výstup:                     12 V, 600 mA trvale, 700 mA maximálne, elektronická poistka 1,1 A,

Výstup na sirénu:                   1 A, elektronická poistka 3 A

Výstupy pre prevádzku:         10,8 – 12,1 jednosmerné 1

Konštrukcia základnej dosky ústredne je spracovaná na veľmi dobrej úrovni. Rozmiestnenie svorkovníc, ovládacích tlačidiel a indikačných prvkov je vcelku prehľadné (pozri nasledujúci obrázok).

Obrázok 1 Základná doska ústredne EVO48

Svorkovnice sú rozdelené do troch prehľadných blokov. Napájanie, výstup na sirénu, relé a PGM v prvom bloku, slučky a zbernica v druhom bloku, uzemnenie a pripojenie telefónnej linky a telefónu v treťom bloku. Menej prístupné sú tlačidlá AUX a Reset, pričom to nie je možné považovať za chybu, pretože ich použitie je spojené s inštaláciou systému a predpokladá sa len v servisnom režime.

Skúsenosti s inštaláciou ústredne EVO48

Uvedená ústredňa má veľkú variabilitu. Svorkovnica obsahuje svorky pre pripojenie 8 zón, ktoré je možné technológiou vyvažovania ATZ rozšíriť. Vyváženie tromi odpormi ponúka signalizáciu týchto stavov:

 • normálny stav: odpor slučky 1 000 Ω,
 • skrat slučky: odpor slučky menší ako 1 000 Ω,
 • porucha: odpor slučky 3 200 Ω,
 • otvorenie pracovného kontaktu: odpor slučky 2 000 Ω,
 • otvorenie ochranného kontaktu: odpor väčší ako 4 4000 Ω.

Obrázok 2 Možné zapojenie slučky vyvažovanej 3 odpormi

Na zbernicu je možné pripojiť 127 modulov. Výhodou je jednoduché pridávanie prvkov, pričom je kabeláž je možné riešiť do hviezdy, prípadne ako chrbticový systém. Zbernica  v tomto prípade zabezpečuje rýchlu komunikáciu, pričom samotná rýchlosť komunikácie je nastaviteľná v programovom prostredí. Svorkovnice sú odolnej konštrukcie a vydržali časté zapájanie, resp. odpájanie vodičov keďže systém bol niekoľkokrát denne študentmi nešetrne demontovaný a znovu uvedený do prevádzky. Zaujímavé je, že ústredňa niekoľkokrát odolala takému stlačeniu tlačidla Reset, že došlo k prehnutiu základnej dosky až k zadnej stene inštalačného boxu.

Skúsenosti s prevádzkovaním ústredne EVO48

Ústredňa Digiplex EVO48 nepatrí medzi ústredne, ktoré je možné inštalovať, programovať a nastavovať bez predchádzajúcich skúseností, resp. prácneho naštudovania manuálov a príručiek.

Programovanie prostredníctvom klávesnice K641 je kvôli nutnosti používať kódy nastavovaných zariadení zdĺhavé a v dobe existencie pokročilých grafických rozhraní nepraktické. Z hľadiska ochrany pred sabotážou môže byť komplikovanosť programovania prostredníctvom klávesnice výhodou. Podľa nášho názoru nie je predpoklad, že by sa do programovania tejto ústredne za účelom sabotáže púšťal narušiteľ bez manuálu. Manuály sú voľne dostupné na internete (v zahraničí), pričom dodávateľ na slovenský trh vyžaduje registráciu na web stránke.

Jednoduchším spôsobom programovania ústredne je prepojenie s počítačom prostredníctvom modulu IP 100, ktorý sa pripája k počítaču cez rozhranie RS232, alebo USB. Na ústredni sú kontakty pre pripojenie modulu IP 100 označené Serial. Pre programovanie je možné využiť program WinLoad, prípadne NEware.

Programovanie ústredne po pripojení ľubovoľného prvku pomocou klávesnice bolo pre študentov pomerne zložité a zvládli ho len niektorí jednotlivci. Po pripojení modulu IP 100 je pripájanie, odpájanie a nastavovanie prvkov, ako aj programovanie a testovanie ústredne pomerne jednoduché. Modul IP 100 po pripojení k počítaču a ústredni vyžaduje ovládače, ktoré sú voľne dostupné na web stránke výrobcu, resp. dodávateľa a softér (WinLoad, prípadne NEware). Manuál obsahuje presný popis pripojenia a nastavenia, ale bez predchádzajúcich skúseností s modulom tento proces určitý čas trvá. Na základe praktických skúseností s inštaláciou na viacerých PC je možné tvrdiť, že v závislosti od inštalovaného softvéru v PC môžu ovládače modulu IP 100 vyvolávať konflikt, čo má za následok nemožnosť nadviazania komunikácie.

Po nadviazaní komunikácie pracuje modul spoľahlivo. Používali sme softvér WinLoad, ktorý je pomerne komplikovaný a žiada si vylepšenie grafického rozhrania. Prekvapením bolo množstvo nastavení ústredne ako aj jednotlivých prvkov pripojených na zbernici. Podľa nášho názoru je české rozhranie programu WinLoad ľahšie pochopiteľné ako slovenské rozhranie. Týka sa to predovšetkým používaných pojmov.

Plusy ústredne: + funkcie,+ rozšíriteľnosť,

+ spoľahlivosť,

+ dizajn,

+ množstvo nastavení.

Mínusy ústredne:– komplikované programovanie a nastavenie systému klávesnicou,- slovenská jazyková variácia programu WinLoad.

Ústredňa patrí medzi najlepšie produkty v oblasti zabezpečenia stredných objektov na slovenskom trhu so zabezpečovacou technikou pričom ponúka priaznivý pomer cena/výkon. Je profesionálnym riešením pre náročných používateľov, ktorí ocenia možnosti rozširovania systému prostredníctvom expandérov a rozširujúcich modulov.

admin posted at 2013-6-17 Category: EZS zariadenia, Servisné čriepky


  porada