Elektronický zabezpečovací systém pre rodinný dom (diel druhý)

Srdcom každej EZS je ústredňa, ktorá vyhodnocuje všetky signály z inštalovaných detektorov a iných vstupných prvkov. Na základe týchto informácií rozhoduje o vyhlásení poplachu. Poplach sa prenáša na  zvukovo akustickú signalizáciu (sirénu) umiestnenú vo vnútri objektu s psychologickým efektom (napr. zvyšuje stres páchateľa).  Na plášti objektu umiestňujeme externú zálohovanú sirénu s úlohou odradiť prípadného vlamača a prilákať pozornosť susedov. Zabezpečovací systém je možné rozdeliť na niekoľko nezávisle ovládaných podsystémov. Toto je možné využiť napríklad pri strážení dielne, garáže, alebo časti domu v ktorej sa nepohybujete. Väčšina systémov pozná takzvané „nočné stráženie“. Používa sa najmä v domoch, kde sa spí v podkrovných izbách. V poslednej dobe totiž rastie počet vykradnutých prízemných častí napriek tomu, že majitelia spia na poschodí.

Pre upozornenia majiteľa objektu sa používajú komunikátory využívajúce mobilné siete operátorov (GSM) alebo pevnú telefónnu linku. Tento systém potom zavolá na všetky uvedené čísla. Môže prehrať správu, ktorú užívateľ pri inštalácii nahral. Pre prepojenie s pultom centrálnej ochrany (PCO) sa používa komunikácia cez rádiový vysielač, pevnú telefónnu linku, alebo GSM modul.

Približne 80% vlámaní do objektu je uskutočnených cez vchodové a balkónové dvere. Dokonca aj vtedy ak je na dome pootvorené pivničné okno vo väčšine prípadov zlodej preniká cez vchodové dvere. Z tohto dôvodu je potrebné vstupné dvere aj s kvalitným mechanickým zámkovým systémom, osadiť magnetickým detektorom otvorenia. Rovnaký systém sa používa aj na okná (pri vyššom stupni rizika je to povinné).

Ústredňa po aktivácii vstupného detektora čaká určitú dobu (väčšinou 10-30 sekúnd) na zadanie kódu. Pokiaľ nedôjde k vypnutiu systému zadaním správneho kódu počas nastavenej doby, ústredňa vyhlási poplach. Na vypnutie systému používame klávesnice, bezdrôtové tlačidlá (kľúčenky), DALLAS čipy a iné. U ovládacích kľúčeniek sa používa takzvaný plávajúci kód, čo zvyšuje ich bezpečnosť. Jedno z tlačidiel sa bežne sa používa na vyhlásenie PANIC poplachu (spustí sa tichý poplach a na pult centrálnej ochrany sa odošle kód o osobnom ohrození). Jednou kľúčenkou môžete pohodlne obsluhovať zabezpečovací systém aj vráta do garáže.

Pre ochranu priestorov sa používa pasívny infračervený detektor pohybu (PIR detektor), ktorý je schopný na základe analýzy teploty v infračervenom rozsahu vyhodnotiť pohyb človeka. Ak sa v objekte vyskytujú domáce zvieratá, treba použiť detektor pohybu s upravenou detekčnou charakteristikou čo  zabráni vzniku falošných poplachov. Pre absolútne zlepšenie výskytu falošných poplachov sa používa takzvaný duálny detektor pohybu. Toto zariadene obsahuje dva detekčné prvky rôznych technológií – infračervená a mikrovlnná. Až na základe detekcie pohybu od oboch súčasne sa vyhlási poplach.   Do zabezpečovacieho systému za zapájajú aj ďalšie detektory. Najčastejšie používané sú akustické detektory rozbitia skla (poplach  sa vyhlási pri detekcii akustického tlaku a následného charakteristického zvuku pri rozbitia skla), vibračné detektory snímajúce otrasy pri vysekávaní, pílení, páčení. Okrem spomenutých snímačov je možné do EZS zapojiť aj detektory reagujúce na prítomnosť vodnej hladiny, vznik požiaru, úniku plynu a iných látok. Posledné z nich hrajú veľkú úlohu v čase prítomnosti v dome. Požiarne a plynové hlásiče včasnou signalizáciou môžu zachrániť život.
objednat.png

 MiroR

admin posted at 2013-7-15 Category: EZS zariadenia, Propagačný článok


  porada