Archive for the ‘Technické informácie’ Category

UTP, FTP a STP káble (2013-9-17)

Krútená dvojlinka je tvorená pármi vodičov , ktoré sú po svojej dĺžke pravidelným spôsobom skrútené a následne sú do seba zakrútené aj samy výsledné páry ( anglicky: twisted , odtiaľto tiež twisted pair , či skrátene “ twist “ ) . Používa sa v telekomunikáciách a počítačových sieťach. Oba vodiče sú v rovnocennej pozícii ( aj v […]

Poruchy siete (2013-7-24)

Pôvod zdrojov porúch (rušení) elektrickej siete môže byť v inštalácii      objektu (preťaženia, rušenia atď.) alebo v napájacej sieti (búrky,      manipulácia so spínacími prvkami, atď.). Či sú poruchy elektrickej siete vo      forme mikro výpadkov, podpätia, prepätia alebo úplneho výpadku napájania,      môžu spôsobovať rôzne následné procesy s dopadom na bezpečnosť osôb a      ochranu zariadení (strata dát, poškodenie […]

Elektriký zabezpečovací systém (EZS) a normy (2013-6-18)

Čo je EZS? Zariadenia elektrických zabezpečovacích systémov môžeme definovať ako súbor detektorov, tiesňových hlásičov, ústrední, prostriedkov poplachovej signalizácie, prenosových zariadení, zapisovacích a ovládacích zariadení, prostredníctvom ktorých je opticky alebo akusticky signalizované na určenom mieste narušenie stráženého objektu alebo priestoru. Stupne zabezpečenia Výber systému EZS je úzko spätý so stupňom zabezpečenia. V podstate stupeň zabezpečenia nám […]

Oxid uhoľnatý (2013-5-17)

Oxid uhoľnatý je bezfarebný plyn bez chuti a zápachu bežne známy ako „tichý zabijak“.  Je vypúšťaný ako produkt spaľovania z priemyselných pecí, kotlov a iných technologických zariadení spaľujúcich plynné, kvapalné a tuhé palivá. Oxid uhoľnatý vzniká spaľovaním uhlíka s malým množstvom kyslíka: 2 C + O2 → 2 CO Taktiež reakciou vodných pár s uhlíkom […]

Cloud computing – čo to je? (2013-5-8)

Cloud computing je na Internete založený model vývoja a používania počítačových technológií.  Možno ho tiež charakterizovať ako poskytovanie služieb alebo programov uložených na serveroch na Internete s tým, že používatelia k nim môžu pristupovať napríklad pomocou webového prehliadača alebo klienta danej aplikácie a používať ich prakticky odkiaľkoľvek. Používatelia neplatia (za predpokladu, že je služba platená) […]  porada