Archive for the ‘Servisné čriepky’ Category

Kabeláž pre slaboprúd (2019-2-20)

Pri ťahaní kabéláže inou firmov sa často stretávame s pojmom „dali sme vám tam počítačový kábel“. Doslova veľkou módou je na všetko používať dátové káble. Vďaka internetu v práci aj v domácnostiach dnes už aj laik minimálne počul výrazy pre označenie káblov ako UTP alebo FTP. Problém je, že mnohokrát rovnakou skratkou označujeme aj dosť […]

Poruchy siete (2013-7-24)

Pôvod zdrojov porúch (rušení) elektrickej siete môže byť v inštalácii      objektu (preťaženia, rušenia atď.) alebo v napájacej sieti (búrky,      manipulácia so spínacími prvkami, atď.). Či sú poruchy elektrickej siete vo      forme mikro výpadkov, podpätia, prepätia alebo úplneho výpadku napájania,      môžu spôsobovať rôzne následné procesy s dopadom na bezpečnosť osôb a      ochranu zariadení (strata dát, poškodenie […]

Empirické poznatky o ústredni elektrického zabezpečovacieho systému DIGIPLEX (2013-6-17)

Napísal – Ing. Andrej Veľas, PhD., Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta špeciálneho inžinierstva, e-mail: Andrej.Velas@fsi.uniza.sk Vďaka spoločnosti Eurosat CS, spol. s r.o. sme na Katedre bezpečnostného manažmentu FŠI ŽU v Žiline mali možnosť otestovať ústredňu elektrického zabezpečovacieho systému Digiplex EVO48 spolu s komponentmi systému DIGIPLEX. Ústredňa elektrického zabezpečovacieho systému Digiplex EVO48 od kanadského výrobcu Paradox […]

EPIR2 (2013-1-23)

EPIR – detektor pohybu v ktorom je namontovaný GSM modul pomocou ktorého sa dozviete čo sa doma deje. Mini ústredňa, detektor pohybu, GSM modul.  Tri v jednom. Kompaktný GSM detektor pohybu EPIR je ekonomicky prijateľnou voľbou pre zabezpečenie bytu, kancelárie, garáže, dielne, domu, chaty alebo malej predajne. Je to už druhá vylepšená verzia. Na rozdiel […]  porada