Archive for the ‘EZS zariadenia’ Category

Empirické poznatky o ústredni elektrického zabezpečovacieho systému DIGIPLEX (2013-6-17)

Napísal – Ing. Andrej Veľas, PhD., Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta špeciálneho inžinierstva, e-mail: Andrej.Velas@fsi.uniza.sk Vďaka spoločnosti Eurosat CS, spol. s r.o. sme na Katedre bezpečnostného manažmentu FŠI ŽU v Žiline mali možnosť otestovať ústredňu elektrického zabezpečovacieho systému Digiplex EVO48 spolu s komponentmi systému DIGIPLEX. Ústredňa elektrického zabezpečovacieho systému Digiplex EVO48 od kanadského výrobcu Paradox […]

Krádeže vlámaním do bytov a domov – prevencia (2013-3-23)

Prevencii pred krádežami vlámaním do bytov a rodinných domov treba venovať pozornosť nielen v čase keď majitelia odchádzajú na letné dovolenky, ale počas celého roka. Ak chce majiteľ urobiť svoj byt alebo rodinný dom v čase svojej neprítomnosti bezpečnejší, nejde to bez vynaloženia finančných prostriedkov a technických úprav. Veľmi dobrú ochranu pred krádežami vlámaním do […]

DD1012 nový duálny detektor pohybu ARITECH (2013-2-21)

Každý snímač radu DD1000 má možnosť nastavenia citlivosti radaru pomocou DIP prepínačov.  Detekcia sa automaticky prispôsobuje miestnosti, kde je inštalovaný tento snímač pohybu. Radar pracuje na frekvencii 5,8 GHz čo nie je v rozpore so žiadnymi WIFI sieťami. PIR technológia v kombinácii s patentovanou zrkadlovou optikou vytvára kontinuálnu  detekciu od úrovne podlahy až po inštalačnú […]

EPIR2 (2013-1-23)

EPIR – detektor pohybu v ktorom je namontovaný GSM modul pomocou ktorého sa dozviete čo sa doma deje. Mini ústredňa, detektor pohybu, GSM modul.  Tri v jednom. Kompaktný GSM detektor pohybu EPIR je ekonomicky prijateľnou voľbou pre zabezpečenie bytu, kancelárie, garáže, dielne, domu, chaty alebo malej predajne. Je to už druhá vylepšená verzia. Na rozdiel […]

Ešte vás nevykradli? (2013-1-23)

ČO ROBIŤ, ABY SA VÁM SPLNILO ŽELANIE O VLASTNOM VYKRADNUTOM BYTE? – Majte doma cenné predmety vysokej hodnoty, šperky, peniaze a tieto sústreďujte na jednom mieste. – Vo vkladných knižkách zásadne nechávajte aj lístok s heslom. – Veľmi veľa a často hovorte medzi ľuďmi, s ktorými sa poznáte len krátko o vašej finančnej situácii, o […]  porada