Archive for the ‘EZS zariadenia’ Category

Elektronický zabezpečovací systém pre rodinný dom (diel prvý) (2013-7-13)

Informácie pre orientáciu v problematike rozhodovania sa inštalovať elektronický zabezpečovací systém (EZS) do rodinného domu. Ak je vám táto problematika úplne vzdialená, nechcete strácať čas čítaním tohto článku, alebo máte akékoľvek otázky ohľadom zabezpečenia vášho objektu, tak nás kontaktujte.  Radi sa vami porozprávame o všetkých možnostiach telefonicky  02 65956888 alebo priamo v mieste vášho […]

ESIM364 (2013-7-8)

ústredňa s integrovaným GSM volačom 850/900/1800/1900 MHz, podpora 2 SIM kariet, 6 zón na PCB s možnosťou zdvojenia, max. 76 zón, 6 typov zón + vnútorná a kľúčová zóna, 4 subsystémy, 5 možností EOL vyváženia, max. 10 užívateľských tel. čísel, PCB Nové vlastnosti: • Funkcia interkom (s audio modulmi EA1/EA2) • Ovládanie elektrických zariadení cez […]

Firmware ESIM new 6/2013 (2013-7-8)

  Vážení zákazníci, Výrobca GSM volačov a ústrední – ELDES – aktualizoval firmvér k viacerým zariadeniam. Do týchto aktualizácii zapracoval aj vaše pripomienky a požiadavky, prináša opravy aj nové funkcie, ktoré môžete využívať po aktualizácii zariadení na posledné verzie. ESIM264: v7.14.01_03 Pri NASTAVOVANÍ systému na klávesnici EKB2 a narušení vstupnej zóny (pohybe osoby pod PIR […]

Stupne zabezpečenia (2013-7-8)

Stupne zabezpečenia stanovuje STN EN 50131-1 a odborové predpisy poisťovní: Orientačné rozdelenie stupňov zabezpečenia: Stupeň 1: Nízke riziko (garáže, chaty, byty, rodinné domy, strojovne) Stupeň 2: Nízke až stredné riziko (komerčné objekty) Stupeň 3: Stredné až vysoké riziko (zbrane, ceniny, informácie, narkotiká) Stupeň 4: Vysoké riziko (najmä objekty národného a vyššieho významu) OPTIMÁLNA ODPORÚČANÁ OCHRANA […]

Elektriký zabezpečovací systém (EZS) a normy (2013-6-18)

Čo je EZS? Zariadenia elektrických zabezpečovacích systémov môžeme definovať ako súbor detektorov, tiesňových hlásičov, ústrední, prostriedkov poplachovej signalizácie, prenosových zariadení, zapisovacích a ovládacích zariadení, prostredníctvom ktorých je opticky alebo akusticky signalizované na určenom mieste narušenie stráženého objektu alebo priestoru. Stupne zabezpečenia Výber systému EZS je úzko spätý so stupňom zabezpečenia. V podstate stupeň zabezpečenia nám […]  porada