Archive for november, 2017

Kam s detektorom plynu (2017-11-22)

Propán bután je ťažší ako vzduch, preto sa uniknutý plyn zdržiava v dolných častiach miestností. Pre detekciu nebezpečné koncentrácie plynu je potrebné inštalovať detektory menej ako 30 cm od podlahy a nie ďalej ako 4 m vodorovne od plynových spotrebičov. Zemný plyn je ľahší ako vzduch, preto sa uniknutý plyn zdržiava pri strope miestnosti.  Pre […]  porada