Archive for júl, 2013

Stupne zabezpečenia (2013-7-8)

Stupne zabezpečenia stanovuje STN EN 50131-1 a odborové predpisy poisťovní: Orientačné rozdelenie stupňov zabezpečenia: Stupeň 1: Nízke riziko (garáže, chaty, byty, rodinné domy, strojovne) Stupeň 2: Nízke až stredné riziko (komerčné objekty) Stupeň 3: Stredné až vysoké riziko (zbrane, ceniny, informácie, narkotiká) Stupeň 4: Vysoké riziko (najmä objekty národného a vyššieho významu) OPTIMÁLNA ODPORÚČANÁ OCHRANA […]  porada