Archive for máj, 2013

Oxid uhoľnatý (2013-5-17)

Oxid uhoľnatý je bezfarebný plyn bez chuti a zápachu bežne známy ako „tichý zabijak“.  Je vypúšťaný ako produkt spaľovania z priemyselných pecí, kotlov a iných technologických zariadení spaľujúcich plynné, kvapalné a tuhé palivá. Oxid uhoľnatý vzniká spaľovaním uhlíka s malým množstvom kyslíka: 2 C + O2 → 2 CO Taktiež reakciou vodných pár s uhlíkom […]

Cloud computing – čo to je? (2013-5-8)

Cloud computing je na Internete založený model vývoja a používania počítačových technológií.  Možno ho tiež charakterizovať ako poskytovanie služieb alebo programov uložených na serveroch na Internete s tým, že používatelia k nim môžu pristupovať napríklad pomocou webového prehliadača alebo klienta danej aplikácie a používať ich prakticky odkiaľkoľvek. Používatelia neplatia (za predpokladu, že je služba platená) […]

PoE – čo to znamená? (2013-5-8)

Čo to je PoE? Power Over Ethernet je jednoduchý spôsob ako zabezpečiť napájanie prístupového bodu na streche alebo všade tam, kde nie je k dispozícii sieťové napätie. Pasivní PoE využívá volné dráty v ethernetovém kabelu a po nich přivádí elektrickou energii do zařízení na vzdálené straně. Pasívne PoE využíva voľné drôty v ethernetovom kábli a […]  porada