Archive for marec, 2013

Krádeže vlámaním do bytov a domov – prevencia (2013-3-23)

Prevencii pred krádežami vlámaním do bytov a rodinných domov treba venovať pozornosť nielen v čase keď majitelia odchádzajú na letné dovolenky, ale počas celého roka. Ak chce majiteľ urobiť svoj byt alebo rodinný dom v čase svojej neprítomnosti bezpečnejší, nejde to bez vynaloženia finančných prostriedkov a technických úprav. Veľmi dobrú ochranu pred krádežami vlámaním do […]  porada