Archive for február, 2013

DD1012 nový duálny detektor pohybu ARITECH (2013-2-21)

Každý snímač radu DD1000 má možnosť nastavenia citlivosti radaru pomocou DIP prepínačov.  Detekcia sa automaticky prispôsobuje miestnosti, kde je inštalovaný tento snímač pohybu. Radar pracuje na frekvencii 5,8 GHz čo nie je v rozpore so žiadnymi WIFI sieťami. PIR technológia v kombinácii s patentovanou zrkadlovou optikou vytvára kontinuálnu  detekciu od úrovne podlahy až po inštalačnú […]  porada