Archive for máj, 2012

Ochrana zariadení pred účinkami prepätia (2012-5-8)

Zariadenia PARADOX     •Sú navrhované nielen s ohľadom na dosiahnutie čo najvyššej účinnosti voči zlodejom, ale aj odolnosti voči pôsobeniu vonkajších prepätí, ktorých existencii sa v praxi vyhnúť nedá. Môžu prichádzať cez napájanie, telefónnu linku, slučky, sirénový prívod… •Na zaručenie spoľahlivosti je však treba vytvoriť také podmienky, aby silné vonkajšie napäťové impulzy neprenikali priamo […]  porada