UTP, FTP a STP káble

Krútená dvojlinka je tvorená pármi vodičov , ktoré sú po svojej dĺžke pravidelným spôsobom skrútené a následne sú do seba zakrútené aj samy výsledné páry ( anglicky: twisted , odtiaľto tiež twisted pair , či skrátene ” twist ” ) . Používa sa v telekomunikáciách a počítačových sieťach.

Oba vodiče sú v rovnocennej pozícii ( aj v tom zmysle , že žiadny z nich nie je spájaný s krajinou alebo s kostrou ) , a preto krútená dvojlinka patrí medzi tzv symetrická vedenia .

Skrútenie vodičov vylepšuje elektrické vlastnosti kábla . Minimalizujú sa takzvané presluchy medzi pármi a znižuje sa interakcia medzi dvojlinkou a jej okolím. Znamená to, že je obmedzené vyžarovanie elektromagnetického žiarenia do okolia i jeho príjem z okolia.

Vychádza sa z princípu elektromagnetickej indukcie . Dva paralelné vodiče sa správajú ako anténa : pokiaľ je nimi prenášaný striedavý signál , vyžarujú do svojho okolia elektromagnetické vlny . Konkrétny efekt takéhoto vyžarovania samozrejme závisí na mnohých faktoroch ( frekvenciu signálu , fyzickom prevedení súbežných vodičov atď ) , ale pri prenosových rýchlostiach dnešných počítačových sietí efekt vyžarovania nie je už zďaleka zanedbateľný .

Efekt “vyžarujúca anténa” sa  výrazne zníži tým, že sa obidva vodiče medzi sebou pravidelne skrútia. Ak je výsledná miera vyžarovania krútenej dvojlinky stále  príliš vysoká, potom musíme miesto netienenej krútenej dvojlinky ( UTP , Unshielded Twisted Pair ) použiť  tienenú dvojlinku ( STP ) , ktorá vďaka svojmu tienenie vykazuje nižšiu mieru vyžarovania .

V bežnej praxi teda nájdete káble s označením:
UTP – netienená krútená dvojlinka
FTP – tienená krútená dvojlinka – tienenie je až okolo všetkých párov kábla
STP – tienená krútená dvojlinka – každý pár káblov je tienený zvlášť

Volanie poplachového zariadenia na mobil

Takmer všetky profesionálne zabezpečovacie systémy sú navrhnuté tak, aby mohli informovať pult centrálnej ochrany (PCO) v prípade nebezpečenstva. No väčšina z nich to zabezpečuje cez pevnú telefónnu linku (PSTN). Kto pevnú telefónnu linku v objekte nemá, môže použiť externú GSM bránu, ktorá ju nahradí. V tomto prípade váš alarm poplach odovzdá na PCO, alebo vás prezvoní, poprípade prehraje do telefónu krátky hlasový odkaz.
Ďalšia možnosť je použiť poplašnú ústredňu s integrovaným GSM modulom, alebo použiť externý GSM komunikátor. Obe riešenia sú dobré.
Pri odbornej montáži sa nastaví konfigurácia podľa priania zákazníka. Bezpečnostní analytici doporučujú, aby bol systémy nainštalovaný s prepojením na centrálnou monitorovaciu stanicu alebo PCO.

UNISEP alarm „Môže môj domáci alarm volať na môj mobil?“ [http://www.unisep.sk/faq-casto-kladene-otazky/]. FAQ často kladené otázky. 17-8-2013.

Niečo na zamyslenie:
Aj keď si môžem veriť, že vždy nosím mobil pri sebe, pravdepodobne ho občas nemám. Napríklad ak sa idem osprchovať, vykúpať, pokosiť trávnik, alebo sa zapájam do nejakej inej činnosti, ktorá mi bráni vypočuť alebo prijať hovor. Prezvonenie od môjho alarmu mi poskytuje veľmi málo informácií o povahe poplachu. Ak sa zlodej vláme, keď som doma, bude systém volať cez pevnú linku, na môj mobil znemožní mi volanie o pomoc (alebo mám dva mobily?). Pýtam sa sám seba, čo chcem počuť na druhom konci linky: Operátora s otázkou, či je všetko v poriadku, alebo môj zabezpečovací systém ako hovorí, píp píp ………….píp. Na druhej strane – doba je zlá a za pripojenie na PCO sa pravidelne platí.

Ak ste si nevybrali profesionálne sledovanie, má tieto možnosti (doporučujem poslednú):

 1. Jednoducho použiť systém ako miestny alarm s hlasitou sirénou s cieľom zastrašiť votrelcov a upozorniť susedov alebo okoloidúcich.
 2. Využije hlasové vytáčanie, ktoré bude volať niekoľko telefónnych čísiel (je jedno či mobilných, alebo na klasickú telefónnu linku) a prehrávať hlasové správy o poplachu.
 3. Použije univerzálny GSM komunikátor, ktorý vykoná to isté čo v bode 2. Naviac má možnosť poslať SMS správu o poplachu, ale aj o stave napájania, zapnutom alebo vypnutom strážení, atď.
 4. Použije GSM GPRS komunikátor vyrobený priamo k príslušnej zabezpečovacej ústredni. V tomto prípade zákazník získa celú škálu užitočných funkcií ako napríklad:
  • Prenos správ na PCO sa správy prenáša hlasovým kanálom ako vo formátoch 4/2 tak AdemcoCID.
  • SMS – informácie o stave POPLACH, ZAPNUTÉ / VYPNUTÉ, PORUCHA, OBNOVA.
  • Do textu SMS sa prenesú názvy podsystémov, zón a užívateľov prevzaté z ústredne (klávesníc).
  • Pomocou siete GPRS je možný prenos dát medzi ústredňou a programom napr. BabyWare alebo NEWARE.
  • Zabezpečenými SMS správami možno ústredňu ZAPNÚŤ / VYPNÚŤ.

Poruchy siete

Pôvod zdrojov porúch (rušení) elektrickej siete môže byť v inštalácii      objektu (preťaženia, rušenia atď.) alebo v napájacej sieti (búrky,      manipulácia so spínacími prvkami, atď.). Či sú poruchy elektrickej siete vo      forme mikro výpadkov, podpätia, prepätia alebo úplneho výpadku napájania,      môžu spôsobovať rôzne následné procesy s dopadom na bezpečnosť osôb a      ochranu zariadení (strata dát, poškodenie zariadení atď.).

Hlavné druhy rušení pôsobiacich na napájaciu sieť

charakteristika napájacej siete príčiny dôsledky
napájacia sieť nn sústava sínusové napätie – napätie: 400 V +/-10% – frekvencia: 50 Hz +/- 5%

pokles napätia             (brownouts) Pokles napätia napájacej siete

náhle zníženie napätia (10 – 100 % menovitej hodnoty) v trvaní od 10 ms až do niekoľko sekúnd atmosférické javy, zmeny zaťaženia, skraty v rozvodoch shutdown strojov, nesprávna činnosť hardware a strata počítačových dát
výpadky napätia             (blackouts) Výpadok napájacej siete úplna strata napätia na dobu:

mikrovýpadky <= 10 ms.
krátke výpadky 10 ms. až 300 ms.
dlhé výpadky > 300 ms
atmosférické javy, spínanie, poruchy, práce na nn rozvodoch závisí od dĺžky trvania:             shutdown strojov, strata počítačových dát, zastavenie výroby
spínacie prepätia Spínacie prepätia krátkodobo zvyšuje amplitúdu napätia (menej ako 1 min.) spínanie istiacich prvkov, rozbeh motorov prehrievanie a predčasné starnutie zariadení

spínacie prepätie – prechodné (impulzy)

náhle, značné zvýšenie napätia na veľmi krátky čas (podľa štandardov impulz napätia v nn dosiahne amplitúdu 6 kV za 1,2 m s atmosférické javy (búrky) trvalé poškodenie zariadení, zrýchlené starnutie alebo zlyhanie prvkov, prieraz izolácie.
kolísanie frekvencie frekvencia je          garantovaná v rozsahu +/- 5% menovitej (50 Hz) regulácia generátora nesúlad s toleranciami          niektorých počítačov alebo hardware prvkov (spravidla +/- 1 %), strata          dát počítačov
vyššie          harmonické vyššie harmonické s          frekvenciami, ktoré sú násobkami základnej frekvencie (50 Hz) sú          superponované na normálnej sínusovej vlne (základnej harmonickej) magnetické jadrá          elektrických strojov (motory, transformátory naprázdno atď.), spínané          zdroje, oblúkové pece predimenzovanie          hardware, prehrievanie, rezonancia s kondenzátormi, poškodenie zariadení          (transformátory)
elektromagnetická          kompatibilita rušenie          elektromagnetického a elektrostatického pôvodu v priestore a vo vodičoch spínanie výkonových          polovodičových prvkov (tranzistory, tyristory, diódy, atď.),          elektrostatické vybíjanie poruchy funkcie a          prevádzky zariadení

 

Elektronický zabezpečovací systém pre rodinný dom (diel druhý)

Srdcom každej EZS je ústredňa, ktorá vyhodnocuje všetky signály z inštalovaných detektorov a iných vstupných prvkov. Na základe týchto informácií rozhoduje o vyhlásení poplachu. Poplach sa prenáša na  zvukovo akustickú signalizáciu (sirénu) umiestnenú vo vnútri objektu s psychologickým efektom (napr. zvyšuje stres páchateľa).  Na plášti objektu umiestňujeme externú zálohovanú sirénu s úlohou odradiť prípadného vlamača a prilákať pozornosť susedov. Zabezpečovací systém je možné rozdeliť na niekoľko nezávisle ovládaných podsystémov. Toto je možné využiť napríklad pri strážení dielne, garáže, alebo časti domu v ktorej sa nepohybujete. Väčšina systémov pozná takzvané „nočné stráženie“. Používa sa najmä v domoch, kde sa spí v podkrovných izbách. V poslednej dobe totiž rastie počet vykradnutých prízemných častí napriek tomu, že majitelia spia na poschodí.

Pre upozornenia majiteľa objektu sa používajú komunikátory využívajúce mobilné siete operátorov (GSM) alebo pevnú telefónnu linku. Tento systém potom zavolá na všetky uvedené čísla. Môže prehrať správu, ktorú užívateľ pri inštalácii nahral. Pre prepojenie s pultom centrálnej ochrany (PCO) sa používa komunikácia cez rádiový vysielač, pevnú telefónnu linku, alebo GSM modul.

Približne 80% vlámaní do objektu je uskutočnených cez vchodové a balkónové dvere. Dokonca aj vtedy ak je na dome pootvorené pivničné okno vo väčšine prípadov zlodej preniká cez vchodové dvere. Z tohto dôvodu je potrebné vstupné dvere aj s kvalitným mechanickým zámkovým systémom, osadiť magnetickým detektorom otvorenia. Rovnaký systém sa používa aj na okná (pri vyššom stupni rizika je to povinné).

Ústredňa po aktivácii vstupného detektora čaká určitú dobu (väčšinou 10-30 sekúnd) na zadanie kódu. Pokiaľ nedôjde k vypnutiu systému zadaním správneho kódu počas nastavenej doby, ústredňa vyhlási poplach. Na vypnutie systému používame klávesnice, bezdrôtové tlačidlá (kľúčenky), DALLAS čipy a iné. U ovládacích kľúčeniek sa používa takzvaný plávajúci kód, čo zvyšuje ich bezpečnosť. Jedno z tlačidiel sa bežne sa používa na vyhlásenie PANIC poplachu (spustí sa tichý poplach a na pult centrálnej ochrany sa odošle kód o osobnom ohrození). Jednou kľúčenkou môžete pohodlne obsluhovať zabezpečovací systém aj vráta do garáže.

Pre ochranu priestorov sa používa pasívny infračervený detektor pohybu (PIR detektor), ktorý je schopný na základe analýzy teploty v infračervenom rozsahu vyhodnotiť pohyb človeka. Ak sa v objekte vyskytujú domáce zvieratá, treba použiť detektor pohybu s upravenou detekčnou charakteristikou čo  zabráni vzniku falošných poplachov. Pre absolútne zlepšenie výskytu falošných poplachov sa používa takzvaný duálny detektor pohybu. Toto zariadene obsahuje dva detekčné prvky rôznych technológií – infračervená a mikrovlnná. Až na základe detekcie pohybu od oboch súčasne sa vyhlási poplach.   Do zabezpečovacieho systému za zapájajú aj ďalšie detektory. Najčastejšie používané sú akustické detektory rozbitia skla (poplach  sa vyhlási pri detekcii akustického tlaku a následného charakteristického zvuku pri rozbitia skla), vibračné detektory snímajúce otrasy pri vysekávaní, pílení, páčení. Okrem spomenutých snímačov je možné do EZS zapojiť aj detektory reagujúce na prítomnosť vodnej hladiny, vznik požiaru, úniku plynu a iných látok. Posledné z nich hrajú veľkú úlohu v čase prítomnosti v dome. Požiarne a plynové hlásiče včasnou signalizáciou môžu zachrániť život.

 MiroR

Elektronický zabezpečovací systém pre rodinný dom (diel prvý)

Informácie pre orientáciu v problematike rozhodovania sa inštalovať elektronický zabezpečovací systém (EZS) do rodinného domu. Ak je vám táto problematika úplne vzdialená, nechcete strácať čas čítaním tohto článku, alebo máte akékoľvek otázky ohľadom zabezpečenia vášho objektu, tak nás kontaktujte.  Radi sa vami porozprávame o všetkých možnostiach telefonicky 02 65956888 alebo priamo v mieste vášho objektu.

Drôtový alebo bezdrôtový systém?

Drôtové prvky EZS sú navzájom prepojené vodičmi, ktorými sa prenáša napájacie napätie a všetky informácie. Bezdrôtové prvky EZS oproti tomu medzi sebou komunikujú rádiovo a snímače sú napájané z batérií.

Spoľahlivosť a bezpečnosť oboch variant závisí od typu výrobku. Nemôžme tvrdiť, že napríklad bezdrôtové systémy sú určené pre nižšie riziká. Naopak, posledné modely bezdrôtových systémov spĺňajú sprísnené európske normy pre EZS a sú na takej kvalitatívnej úrovni, že za sebou nechávajú aj niektoré klasické systémy.

A aké sú hlavné prednosti klasických systémov? Výrobky sú väčšinovou lacnejšie než bezdrôtové (netreba však zabudnúť započítať kabelážny materiál a prácu). Pri drôtových zariadeniach je možné vo väčšine prípadov v jednej inštalácii kombinovať komponenty od niekoľkých výrobcov. Nie je nutné meniť batérie v snímačoch.

Aké sú hlavné prednosti bezdrôtových systémov? Samotná inštalácia je veľmi čistá (s minimom vŕtania, sekania) a rýchla. Takáto bezkáblová inštalácia zabezpečovacieho zariadenia nenarušuje výsledný vzhľad interiéru (napr. inštalačnými lištami). Systémy sú veľmi rýchlo rozširovateľné a možno ich aj jednoducho odinštalovať. Pokiaľ sa budete sťahovať, váš bezdrôtový poplašný systém môže ísť s vami. Samotestujúce funkcie všetkých súčastí systému upozornia na prípadnú poruchu alebo potrebu výmeny batérií.

Čo na záver?  Ak je váš dom v štádiu hrubej stavby alebo dom rekonštruujete, je vhodnejší drôtový zabezpečovací systém. V prípade dokončeného domu alebo bytu, kde je zásah do interiéru v podobe montáže kabeláže nežiaduci je vhodný bezdrôtový zabezpečovací systém.

Ideálne riešenie? Doporučujem kombináciu oboch typov zabezpečovacích systémov. Hybridnú poplašnú ústredňu, ovládaciu klávesnicu, externú zálohovanú sirénu, detektory (alebo snímače) pohybu, detektory otvorenia dverí a okien (na miesta, kde to skrytá inštalácia dovoľuje) inštalovať v prevedení drôtové. Ostatné prvky možno použiť bezdrôtové. Okrem iného získate možnosť veľmi efektívneho rozšírenia systému do budúcnosti.

U všetkých systémov nezabúdajte vykonávať preventívnu prehliadku minimálne raz za dva roky (výrobca doporučuje každých 12 mesiacov).

Pokračovanie na budúce.

M.R.

porada